Hledáte kreativní, zajímavé a rozvíjející
aktivity pro své děti?

Chcete podpořit snadný vstup Vašeho dítěte do školy?
Řešíte výchovný problém?
Pak jste u nás správně. Naše kurzy jsou připraveny
pro děti všech věkových kategorií.
VÍTEJTE.

 

Nabízené služby

Jaké služby nabízíme

Naše vzdělávací a  poradenská praxe je určena všem rodičům a dětem, kteří hledají profesionální  péči a podporu v oblasti výchovy a vzdělávání. Zaměřujeme se na preventivní a rozvojové působení spolu s reedukací vývojových poruch školních dovedností. Naším hlavním cílem je rozvíjet schopnosti dětí, otevírat jim prostor pro jejich růst, pomáhat překonávat případné školní obtíže a to tvořivou činností a pozitivní motivací prostřednictvím individuálních programů a kurzů v malých skupinkách.

Těšíme se na spolupráci v některých z nabízených programů, které jsou vždy upravovány pro individuální potřeby dětí.

 

 

O nás

AdelaMisa

PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D.

Soukromá poradenská praxe v oblasti výchovy, rodinného poradenství a vzdělávání

Výchova a vzdělávání je mou mnohaletou profesí a zároveň životní cestou. Stále se snažím nacházet nové způsoby práce, obohacovat se o odborné znalosti tuzemské i zahraniční scény. Největším inspiračním zdrojem jsou však pro mě samotné děti, včetně těch vlastních. Od nich jsem se naučila vnímat nenápadná upozornění na to, kdy je potřeba přibrzdit a vnímat skutečné lidské potřeby.

Publikační činnost

Mé vzdělání a další odborné kurzy

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – magisterské a doktorské studium v oboru Pedagogika, specializace Pedagogické poradenství a Sociální pedagogika

 • Výcvikový arteterapeutický kurz – Institut VVAA vzdělávání v artefiletice a arteterapii- akreditace MŠMT
 • Členka České Arteterapeutické Asociace
 • Výcvikový kurz zaměřený na rozvoj pedagogických metod – The Czech Danish international project o teacher training – Koge Business Coledge Denmarka a MŠMT
 • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík – vzdělávací program akreditovaný MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Montessori – 1. a 2. stupeň Aktivity každodenního života a Rozvíjení smyslů
 • HYPO – Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku – Dys-centrum Praha o.s.
 • Dyslexie a dysortografie – Dys-centrum Praha o.s.
 • Seminář Závislosti – oddělení pro sociální práci a oddělení prevence závislostí Střediska sociální prevence hl. m. Prahy

Publikační činnost


Bc. Adéla Králová

Moje dosavadní profesní dráha je spjatá s dvěma oblastmi, které se trvale prolínají – jednak vzdělávání a dále angličtina. Měla jsem možnost pracovat jako lektorka angličtiny pro předškolní děti v českém prostředí, lektorka kurzů angličtiny pro dospělé, vedla jsem přípravné kurzy pro předškoláčky metodou Montessori, a pak jsem se s rodinou ocitla v Maďarsku, kde jsme zůstali 6 let. Dostalo se mi možnosti srovnání českého školství a prostředí mezinárodní školy s vyučujícím jazykem angličtinou, se všemi specifiky, klady i zápory a multikulturalitou. Spolupracovala jsem s mezinárodní školou na adaptačních programech pro děti z různých zemí. Výsledek je jednoduchý, pokud má být dítě bez ohledu na národnost, rodný jazyk a věk v kterékoliv škole šťastné, musí se tam cítit dobře. Ne vždy je v silách české školy a učitelů toto zajistit, ale jako rodiče můžeme pozitivně ovlivnit nástup dítěte do školy a nastartovat jeho úspěšnou vzdělávací dráhu tím, že ho na školu dobře připravíme. Tím, že nastoupí do školy vybavené dovednostmi, které škola vyžaduje, s vědomím toho, že překážky překoná, eliminuje následné riziko selhání a pocitu školní neúspěšnosti, který má dopady nejen na jeho budoucí vztah k učení, ale i na celou rodinu. Naším cílem je povzbuzovat děti v jejich chuti učit se, ukazovat jim nové cesty, pomoci jim získat potřebné dovednosti způsobem, který je tvořivý a podnětný, aby se do školy těšily a pocit radosti z učení jim vydržel.

Mé vzdělání a další odborné kurzy

 • absolventka oboru Pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • lektorka angličtiny pro předškolní děti programu Playway to English
 • lektorka anglických kurzů pro dospělé
 • vedení přípravných kurzů pro předškoláky metodou Montessori
 • spolupráce s American International School of Budapest jako Assistant teacher pro Comprehensive reading pro 1. stupeň a v oblasti adaptace dětí na prostředí mezinárodních škol
 • pedagogické zkušenosti z českého a mezinárodního prostředí

 

Kurzy a programy

1) U čaje o výchově

Volně navazující cyklus posezení s našimi nejmenšími a jejich maminkami (6 měsíců do 1,5 roku).  V malé skupince máme možnost ukázat rozvojové aktivity pro nejmenší, probereme radosti i úskalí kojeneckého a batolecí věku. Zapojíme maminky do aktivní diskuse na výchovná témata.

2) Učíme se hrou

Program je určen pro batolata (2 – 4 let). Cílem kurzu je podpořit a rozvinout touhu dětí učit se a radovat z nově nabytých dovedností. S dětmi si především hrajeme, vytváříme a rozvíjíme smyslové vnímání. Program respektuje individuální potřeby dětí raného věku. Rodičům poskytujeme podporu v řešení typických výchovných otázek tohoto věku, jakým je vzdor, krátkodobá separace od rodičů, rozvoj řeči a další.

3) English with a Smile I  

Angličtina zábavnou formou pro předškoláky  (3 – 6 let). Prostřednictvím písniček a kreativních aktivit se děti seznamují s angličtinou a hravou formou si osvojují slovní zásobu. Používáme metodu Playway to English.

4) English with a Smile II

Angličtina zábavnou formou pro děti mladšího školního věku (7 – 11 let)
Angličtina volně navazuje na první seznámení s angličtinou. S dětmi rozvíjíme slovní zásobu, ale překonáváme i ostych ve vlastním projevu. Děti si zvyknou mluvit v cizím jazyce, číst jednoduché knížky a samozřejmě si také zahrají spoustu her.

5) Do školy s úsměvem

Program je určen pro děti předškolního věku a prvňáčky (5 – 7 let)  Hlavním cílem je komplexní rozvoj schopností a dovedností dítěte, umožňující úspěšný vstup do školy i další podporu školní úspěšnosti. Zaměřujeme se jak na děti, u kterých se projevují problémy s pozorností, zvýšeným neklidem,  opožděním v oblasti grafomotoriky, oslabením zrakového a sluchového vnímání, matematických představ, komunikačních dovedností a dalších schopností, tak na děti, u kterých se rodiče rozhodují pro vstup do školy se zvýšenými studijními nároky a přejí si být na školu dobře připraveni.

Využíváme Stimulační programy akreditované MŠMT pro děti s odloženou školní docházkou Maxík a HYPO a vlastního program DO ŠKOLY S ÚSMĚVEM, který je obohacen o rozvoj kreativity, myšlení a čtenářských dovedností.


6) Rozvíjíme čtenářské dovednosti

Program je určený pro děti předškolního věku a prvňáčky (5 – 7 let) Pomocí příběhů rozvíjíme tvůrčí myšlení, logické usuzování a zlepšujeme verbální schopnosti potřebné k nástupu do školy. Vyprávíme, kreslíme, tvoříme a trénujeme vyjadřovací schopnosti. Děti si rozvinou samostatné usuzování a budou připraveni na práci s textem ve škole.

7) Artefiletika pro děti a mládež

Program je určený pro děti mladšího školního věku (6 – 10) i děti starší (11 – 15) Výtvarná tvorba je pro dítě velice přirozenou odpočinkovou aktivitou s výrazným rozvojovým potenciálem. Prostřednictvím artefiletických technik se  dítě může vyjádřit, poznávat, prohlubovat citlivost vůči sobě samému i okolí. Činnost  probíhá v rámci individuální práce s dítětem či v párovém sezení rodiče s dítětem, jehož hlavním přínosem je upevnění vztahu rodiče dítěte prostřednictvím zážitku společné tvorby. Dalším efektem je otevření vlastní kreativity, která se má možnost projevit i v dalších aspektech života. Není nutné mít výtvarné nadání ani zkušenosti s výtvarnými technikami, pracuji přirozenou cestou, odbourávající obavy z vyjadřování.

8) Ve škole v klidu

Program je  určen pro žáky prvního stupně základních škol (7-11 let), u kterých se projevuje oslabení dílčích schopností nezbytných pro optimální výsledky učení. Podpora je poskytována dětem i rodičům, pro které se školní neúspěch stává trvalou zátěží a působí negativně v rozvoji zdravého sebepojetí. Nabízíme též ustanovení optimálního učebního stylu, který odpovídá individuálním schopnostem a potřebám dítěte a  využívá jeho potenciálu. Učení je pro dítěte přirozenou potřebou, jen je třeba najít cestu, která mu nebude touhu po objevování zavírat.

9) Výchovné poradenství  

Poradenství je určeno pro rodiče, kteří potřebují konzultaci v oblasti široké škály výchovných problémů či situací. Řadě výchovných problémů lze včas předejít či je zmírnit prostřednictvím dobře zvoleného přístupu k dítěti. Poradenské služby jsou určeny pro rodiče dětí všech věkových kategorií od raného věku až po období adolescence. Hlavní cílem je podpořit optimální výchovné působení rodiče tak, aby se předešlo rozvoji problémového chování. Zaměřujeme se také na poskytování podpory v případech, kdy se mění situace v rodině a na dítě i rodiče jsou kladeny nové požadavky, například narození dalšího sourozence, partnerské konflikty, střídavá péče o dítě apod.

10) Odborné konzultace, psaní posudků k odborným pracím

Poskytujeme konzultace či vypracování posudků k závěrečným studentským pracím.

11) Přednášková činnost

Nabízíme přednáškovou činnost pro mateřské a základní školy a další pedagogické instituce. Hlavní důraz klademe na interaktivní přístup a předávání aktuálních informací z oblasti výchovy a vzdělávání.

Sildenafil

 

Ceník

Ceny jsou stanoveny za 60 minut. Platba v hotovosti či převodem na účet.

Nabízím jednorázové konzultace i bloky sezení, které jsou zaměřeny na individuální potřeby dítěte a rodiče a sledují přesně stanovený cíl. Počet setkání je pouze doporučen a je upraven dle individuálních potřeb klienta na počátku spolupráce.

 

Odborné konzultace, přednášková činnost a posudky k odborným pracím dle dohody.

Kontakt

Děkujeme! Vaše zpráva byla úspěšně doručena.

jméno

email

zpráva